۱۸.۴.۹۶

مردم در زیر کوهی از دروغ دفن شده‌اند


 عوام دروغهای کوچک را باور نکرده، ولی‌ به دروغهای بزرگ با شک و تردید نگاه میکنند. واگر این دروغهای بزرگ را برایشان چند بار تکرار کنید، آنرا بعنوان واقعیت می‌پذیرند.

هیچ نظری موجود نیست: