۱۲.۴.۹۶

در هر دقیقه به یک زن در آمریکا تجاوز جنسی‌ میشود
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر