۳۱.۴.۹۶

روح پدرم شاد که میگفت به استاد , فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ


کشف استعدادها و موهبت‌های الهی و هدایت آنها در جهت مثبت و استفاده از آنها در راهی‌ که برای دیگران مفید باشد از نخستین وظایف آموزگاران است.

هیچ نظری موجود نیست: