۱۰.۴.۹۶

بمناسبت اشتهای ۱۰۰ ساله آمریکایی برای ایجاد رخداد‌ها و تصاویر خشن و خشونت آمیز در همه جا، فیلم، داستان، هنر، موزیک، جامعه و دنیا

هیچ نظری موجود نیست: