۲۶.۴.۹۶

مارمولک طوقی .... Chlamydosaurus kingii


مارمولک طوقی و یا سوسمار گردن چيندار يا سوسمار يا اژدهای چيندار گونه‌ای از سختپوستان است. گردن اين جانوار توسط ستون فقرات بلند و غضروفی حمايت میشود. اين سوسمار در هنگام ترس دهانش را کاملاً باز ميکند به نحويکه دهان صورتی و زردش کاملاً نمايان میشود، سپس پوست اطراف گردنش را باز می‌‌کند بصورتيکه رنگ نارنجی کمرنگ آن مشخص شود. اين امر به تنظيم دمای بدن جانور نيز کمک می‌‌کند. پوست دور گردن و صدای هيس هيس اين سوسمار بمنظور ترساندن جانوران شکارچی نيز کاربرد دارد.


مارمولک طوقی روی زمين با ۴ دست و پا راه رفته و درهنگام خطر بروی ۴ پا میدود و نهايتاً بروی پاهای عقب سرعت میگيرد. جنس نر اين جانوار در دوران بلوغ و جوانی بطور قابل ملاحظه ای از جنس ماده آن بزرگترست. طول جانور بالغ این گونه میتواند به ۸۵ سانتیمتر برسد. در هنگام حمله جانوران شکارچی، سوسمار گردن چين دار با دو پای خود از نزديکترين درخت بالا رفته و در بالاترين نقطه خود را مستتر می‌‌سازد. این جانور قادر است روی دو پای خود بدود.

خاستگاه مارمولک طوقی آفریقاست و زیستگاه امروزه این جانور بیشتر در بخش‌های شمالی استرالیا و قسمت‌های جنوبی گینه نو میباشد. مشخصه بارز ظاهر این جانوار، طوق پوستی و غضروفی بزرگ و چین‌دار اطراف گردنش است که در حالت عادی روی بدن خود تا می‌کند و وقتی که احساس خطر کند آنرا همانند چتر گشوده، دهانش را باز و گاه دمش را نیز روی بدنش جمع کرده و بدین ترتیب چهره‌ای ترسناک بخود می‌گیرد و دشمن را وحشت زده می‌کند. مارمولک طوقی بیشتر وقت خود را روی درختها سپری میکند. حشراتی مانند سوسکها، جیرجیرکها، پروانه‌ها، موریانه‌ها و لارو حشرات پزای اصلی این حیوان را تشکیل میدهند. هرچند عنکبوتها و مارمولکهای کوچکتر و دیگر پستانداران کوچک را نیز بعنوان پزا مصرف میکند.  هیچ نظری موجود نیست: