۱۴.۳.۹۶

کاشت یک دانه صد دانه شود و هر که هر چه بکارد صد برابر آنرا درو می‌کند

و اگر آدمی‌ تنها همین یک مطلب ساده را عمیقا می‌فهمید شاید نیمِ بیشتر مشکلات امروز گریبانش را نمی‌گرفت

هیچ نظری موجود نیست: