۱۱.۳.۹۶

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر مخلوط آمونیوم دی کرومات و جیوه (II) به آتش کشیده شود NH4Cr2O7

هیچ نظری موجود نیست: