۱۴.۳.۹۶

با تو رنگ تو هست تا هستی


جعل پیر گفت با انگشت
که سر و روی ما سیاه مکن!
گفت در خویش هم دمی بنگر
همه را سوی ما نگاه مکن
این سیاهی، سیاهی تن نیست
جاه مفروش و اشتباه مکن
با تو رنگ تو هست تا هستی
زین مکان خیره عزم راه مکن
سیه ای بی‌خبر، سپید نشد
وقت شیرین خود تباه مکن.


هیچ نظری موجود نیست: