۱۶.۳.۹۶

روح سالم در بدن سالمایرانیان اعتقاد دارند دو دلیل موجب کابوس و دیدن خواب‌های وحشتناک در شب و هنگام خواب میشود. یک دلیل بجسم و بدن مربوط میگردد و دیگری دلیل روحی‌ است. دلایل جسمانی‌ متفاوت و متنوع میباشند. از بیماری‌های گوناگون گرفته تا درد‌های عضلانی و عصبی و دیگر موارد. ولی‌ بجز اینها و در شرایطی که آدمی‌ کاملا سالم است خوردن خوراکی‌هایی‌ با طبع سرد نیز موجب کابوس شبانه میگردد. خوراکی‌های مانند اسپناژ، هندوانه، قهوه، ماست، گوشت گاو، خیار، ماست، چغندر، انار و و و. این خوراکی‌ها با وجود خواص بسیاری که دارند بویژه برای سلامت کبد موثر میباشند، ولی‌ چون موجب کند شدن جریان خون در بدن می‌شوند، در نتیجه و در چنین حالت، مغز طبق معمول پادرمیانی کرده و با نمایشی بنام کابوس و خواب وحشتناک اعصاب را تحریک نموده و در نتیجه بدن گرم گشته و جریان خون سریع میگردد. یکی‌ از دلایل شب ادراری در کودکان نیز میتواند همین مطلب ساده باشد و کلا ربطی‌ به روان نداشته باشد. در نتیجه وقتی‌ خوراکی با طبع سرد خورده میشود میبایستی تکه‌ای نبات و یا شکلات و یا پسته خورده شده تا در بدن بالانس ایجاد گردد.

دلیل دیگر منشأ روحی‌ و روانی‌ داشته و معمولا نتیجه محیط آلوده است. محیط‌هایی‌ با آلودگی‌های متفاوت که بر روان آدمی‌ تاثیر نامناسب گذاشته و موجب آشفتگی‌ و پریشانی میگردد. و روان آشفته خواب آشفته را نیز باعث میگردد.

از آلودگی‌های صوتی در محیط که بر اثر داد و بیداد و بقول عوام دعوا و مرافه و صدا‌های بلند در خانه تولید میگردد، تا دلایلی نظیر تحقیر، شکست‌های عاطفی، جدایی، مهاجرت و محیط‌های نامانوس و ناآشنا، از دست دادن‌هایی‌ که جبران ناپذیرند، جنگ، بیقراری‌های بی‌دلیل، ترس و تجربه‌های خشن و سهمگین، و و و.

میفرمایند ارواحی که قوی هستند ارواحی اند که بیشترین ضربه‌ها و خراش را بر خود دارند. و رنج موجب سختی آدمی‌ میگردد. این تعریف را معمولا در جوامعی عرضه میدارند که نیمِ بیشتر جمعیت از یک یا چند مشکل جدی روحی‌ رنج میبرند. ما ایرانیا معتقدیم که روح سالم در بدن سالم است و زمانی‌ که کسی‌ ضربه روحی‌ میخورد عوام او را کاسه شکسته مینامند که هر چند هم تکه‌هایش با مهارت بهم چسبانده شوند، دیگر آن کاسه سابق نیست و بیش از پیش شکنندهتر و آسیب پذیرتر میگردد.


هیچ نظری موجود نیست: