۹.۴.۹۶

انقراض آدمیت از آنجا شروع شد که خود را از دنیای حیوانات و طبیعت جدا ساخت


هیچ نظری موجود نیست: