۵.۴.۹۶

کتابخانه‌های که معماری آنها از روی کتابخانه‌های ایرانی‌ در نیشابور و مراغه و بغداد و قسطنطنیه و و و ساخته شده‌اند
هیچ نظری موجود نیست: