۴.۴.۹۶

اینجا چیزی رایگان نیست


"غیر خودی ها" و آنان که می‌پندارند از نظر مالی‌ تامین هستند و نان بخور و نمیری دارند، و از امنیت آبکی‌ و آزادی نسبی‌ برخوردارند، بدانند و آگاه باشند که نقش همان موش‌ها و خرگوش‌های آزمایشگاهی را دارند که تا زمانی‌ زنده‌اند و زندگی‌ میکنند که آخرین آزمایش روحی‌ و یا جسمی‌ آنان را نکشته است!
هیچ نظری موجود نیست: