۲۸.۳.۹۶

جهنم وعده داده شده


ناچاراً میبایست پذیرفت که دنیا قلمرو اهریمن است، و آنان که مانده‌اند هزاران بار به اشکال گوناگون بدنیا آمده و زجرکش می‌شوند.
شاید زمان زیادی از جنگ بین آدمی‌ و اهریمن می‌گذرد. و آنها که پیروز گشتند خدا شدند و آنان که باختند ناچار به پذیرش اهریمن و حکومت اویند.هیچ نظری موجود نیست: