۶.۴.۹۶

نقشه کره زمین در ۲۰۰ سال پیش


نقشه کره زمین که به گفته‌ی قدمتی ۲۰۰ ساله دارد، چگونگی‌ تقسیم جمعیت و کشور‌ها را نشان میدهد. بخش قرمز رنگ، نشان دهنده قاره امریکاست که اشخاصی‌ که امروزه سرخ پوست نامیده می‌شوند در آنجا میزیستند. قسمت سبز تیره بخشی از روسیه کنونی و اروپایی کنونی است که بربر‌ها و ویکینک‌ها در شمال آن و صرب‌ها در شرق و در جنوب هم مردم اسپانیا و ایتالیا خانه داشتند. در مرکز ژرمن‌ها حکومت میکرد. بخشی که دورادور آن با سبز سدری کشیده شده، قاره آفریقاست که امپراطوری و تمدن بزرگی‌ در آنجا وجود داشت. بخش زرد رنگ امپراطوری صفوی است که شامل تمامی آسیا و روسیه کنونی‌ و بخشی از اروپای کنونیست. همانطوری که از نقشه پیداست تمامی آسیا و تا نیمی از اروپا زیر پرچم ایران میزیستند و تشابهاتی که در فرهنگ کنونی این کشور‌ها با ایرانی‌‌ها وجود دارد مدرک و سند زنده این تاریخچه است. لازم به یادآوری است که نقشه تمام خشکی‌ها و آب‌های روی کره زمین توسط ایرانی‌‌ها کشیده شده است. و کشف و نامگذاری و معرفی‌ تمامی سیارات و کهکشانها نیز نتیجه تلاش، علم و کار سخت دانشمندان ایرانی‌ است که امروز دنیا وارث آن است بدون اینکه نامی‌ از ایرانیها ببرد.


هیچ نظری موجود نیست: