۲۸.۳.۹۶

باربیتورات .. رخوت آوران Barbiturates


باربیتورات نام عمومی همهٔ داروهای دژم‌کننده (رخوت آور و تضعیف کننده) و دپرسانت‌های سیستم عصبی مرکزی است. توان باربیتورات میتواند از میزان آرام‌بخش تا بیهوش‌کننده متغیر باشد. مصرف طولانی‌ مدت باربیتورات می‌تواند وابستگی فیزیکی و روانی ایجاد کند. پایهٔ ساختاریِ همهٔ باربیتورات‌ها از "اسید باربیتوریک" است.

اسید باربیتوریک (پایهٔ اصلی باربیتورات‌ها) در سال ۱۸۶۴ و توسط شیمی‌دان آلمانی، آدولف بایر، از ترکیب اورهٔ غلیظ‌شده و یک استر مشتق‌شده از سرکهٔ سیب بدست آمد. تا سال ۱۹۵۰ هنوز وابستگی فیزیکی و پریشانی رفتاری در درمان با باربیتورات کشف نشده‌بود.

اسید باربیتوریک، خود اثری بر سیستم اعصاب مرکزی ندارد و این مشتقات با نام باربیتورات هستند که اثر آرام‌بخشی دارند. تاکنون حدود ۲۵۰۰ نوع مشتقات آن کشف شده و آنها را باتوجه بسرعت تأثیر طبقه‌بندی میکنند. معمولاً باربیتورات با اثر بسیار سریع را بعنوان مواد بیهوشی و با اثر متوسط، بعنوان آرام‌بخش گروهبندی می‌کنند. امروزه بعنوان داروی خواب‌آور از باربیتورات بدلیل خطر ناشی از مصرف بیش‌ازحد و خطر خودکشی استفاده نمی‌شود و جایگزین آن بنزود یا زپینها هستند که خطر اوردوز در آن کمتر است. اگرچه این نوع دارو هم ایجاد وابستگی میکند. در پایان این گروه‌بندی، باربیتورات بااثر آهسته قرار میگیرد که مهمترین نمونه از آن فنوباربیتال با نیمه‌عمر حدود ۹۲ ساعت است. این دسته (باربیتورات با اثر فوق‌آهسته) امروزه تنها کاربرد تشنج دارد و بدلیل طولانی بودن نیمه‌عمر دارویی و درنتیجه از بین رفتن هشیاری برای ساعاتی طولانی در شبانه‌روز بعنوان خواب‌آور قابل استفاده نیست.

امروزه در برخی کشورها برای مجازات اعدام از باربیتورات بجای روشهای خشن و غیرانسانی استفاده می‌شود! (تو گویی اعدام اصولا روش انسانی‌ است!)

این دارو با کاهش تحریکپذیری در نورون عمل می‌کند. باربیتورات‌ها با اتصال بگیرندهٔ GABAA و افزایش فعالیت گابا بر گیرنده‌های گابا موجب تسهیل ورود یون کلر میشوند. باربیتورات‌ها بر گیرندهٔ AMPA نیز اثر مهاری دارند. تأثیرات موقت باربیتورات شبیه اثر موقت الکل است. مقدار کمی از آن موجب آرامش، و مقدار بیشتر موجب مسمومیت و خواب‌آلودگی می‌شود و در مسمومیت با دوز بالا تعادل از بین میرود و لکنت زبان ایجاد میشود، سرگیجه و زبان‌پریشی (آشفتگی گفتار) نیز بدنبال دارد و در حالت اوردوز باعث از دست دادن هشیاری، کما و مرگ ناشی از توقف تنفس می‌شود. استفاده از باربیتورات‌ها فرد را در معرض خطرِ افزایش مقدار مصرف و نیز عفونتهای تنفسی قرار میدهد، زیرا این دارو رفلکس سرفه را متوقف می‌کند.
اَشکال دارویی: قرص، شربت و آمپول

هیچ نظری موجود نیست: