۱۹.۲.۹۶

چو شاگردی مکتب دیو کردی, ببایست لوح و کتابش بخوانی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر