۱۵.۲.۹۶

ازو بیگانه شو، کاین آشنا کش, ندارد هیچ پاس آشنائی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر