۱۴.۲.۹۶

آموزگارخلق شدیم اما, نشناختیم خود الف و با را
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر