۲۰.۲.۹۶

سیاه و سپیدند اوراق هستی, یکی انده و آن یکی شادمانی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر