۱.۳.۹۶

دل ِ پاکیزه بکردار ِ بد آلوده مکن, تیرگی خواستن از نور گریزان شدنست

هیچ نظری موجود نیست: