۱۶.۲.۹۶

بترک حرص گوی و پارسا شو, که خوش نبود طمع با پارسائی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر