۱۲.۲.۹۶

رفته و آینده اهل حال را, منظور نیست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر