۱۶.۲.۹۶

اطلس و نقشه تمامی آبها و خشکی‌های زمین در قرن ۱۷ امپراتوری پارسکتبی که از ایران برده شده‌اند و همگی‌ مربوط به امپراتوری پارس هاست که تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال پیش بر تمامی دنیا حکومت میکرد، و این کتب تا قرن ۱۹ در ایران موجود بودند، (در اینجا اطلس و نقشه تمامی آبها و خشکی‌های زمین مربوط به قرن ۱۷) بدین گونه ابتدا از روی آنان عکسبرداری میگردد و سپس با فتوشاپ بزبان غیر پارسی برگردانده شده و بنام انگلیس و فرانسه بخورد جهانیان داده میشوند.هیچ نظری موجود نیست: