۱۴.۲.۹۶

همی با عقل در چون و چرائی


انباز ساختیم وشریکی چند
پروردگار صانع یکتا را
آموزگارخلق شدیم اما
نشناختیم خود الف و با را
بت ساختیم در دل وخندیدیم
بر کیش بد برهمن وبودا را….هیچ نظری موجود نیست: