۲۸.۲.۹۶

دیوار نگاری در نقاط گوناگون دنیا

ایتالیا
انگلیس

لیتوانی

آلمان

پرتغال

ایران

جزیره کریمه

اسرائیل

ایرلند شمالی

نیویورک آمریکا

هیچ نظری موجود نیست: