۱۱.۲.۹۶

سرمایه داری زمین و موجودات آنرا بارها و بارها از بین بوده و خواهد برد


آنچه که آدمی‌ امروز آز آن رنج میبرد و باعث نابودی نسل او خواهد شد، خصلت و دیو‌هایی‌ بنام خسّت، آز، طمع و زیاده خواهی است.هیچ نظری موجود نیست: