۲۹.۲.۹۶

کاری از هنرمند ایتالیایی ادواردو ترسولدی Edoardo Tresoldi


طراحی داخلی یک رستوران در ابوظبی با الهام از معماری دوران امپراتوری صفوی با استفاده از سیم. امارات تا زمان جنگ جهانی دوم رسما جز خاک ایران بود و پس از آن از دولت ایران تبعیت میکرد و پس از فتنه ۵۷ نه تنها مستقل شد بلکه با بهربرداری از نفت خلیج پارس که مطلق به ایرانیان است همراه با عربستان به ثروت و مکنتی افسانه ای رسید.

هیچ نظری موجود نیست: