۹.۲.۹۶

تغییرات کلید پس از ۴ سال

تغییرات کلید از پیش از انتخابات تا پس از انتخابات 
!از دید یک بی‌تربیت

آخونده به رفیق ش که از زمان بشکه با هم بودند، میگه: دیدی 
بالاخره کیهان لندن را شربت شهادت نوشاندن؟! رفیق ایشون میگه: به اونی
 !که اطلاعات انگلیس میده نمیگن شربت شهادت، اسمش شیاف ولایته 
آخوند حسن ميره سلمونی، ميگه: جناب اين ريش مارو اصلاح کن. سلمونيه
 می‌بينه طرف آخونده ، ميگه بگذار يکم سر کارش بگذاريم 
بهش ميگه: ‌خشک بزنم يا تر؟ آخوند حسن ميگه: ‌يعنی‌چی، چه فرقی ميکنه؟ 
ميگه: ببين، اونايی که وقتی بچه بودن اوضاشون خراب بوده ترمی‌زنند، ولی
... اونايی که سابقشون پاکه خشک می‌زنند
 آخوند حسن بهش برمی‌خوره،‌ ميگه:‌ يعنی چی آقا؟! معلومه که بايد خشک بزنی! يارو هم
 شروع ميکنه همينجور خشک خشک ريش رئیس جمهور رو تراشيدن. يکم که ميزنه، آخوند
! حسن دهنش سرويس ميشه، ميگه: وايسا، وايسا! يه چيزايی داره يادم مياد


ایشون از اون آخوندایی است که آدامس هم میجوه، سینما هم میره
 و وقتی‌ میخواد به دخترا متلک بگه، لباشو غنچه می‌کنه 
میگه: خوشگله نمازتو خوندی؟


به آخوند میگن تا بحال راجع به فرمایشات مقام معظم رهبری فکر کردی؟ 
!.....میگه: نه، ما رو چه به این گــُـه خوریا
ما به دنبال زنده کردن مکتب خانه‌ها که برای ما آخوند‌های بچه باز بهشت وعده شده

 است هستیم، این بهشت ما که به وسیله رضا خان ملعون منحل شد
 و به جای این مراکز احمق پروری و منحرف جنسی‌ سازی، آموزش
 اجباری و مدارس در کشور برقرار شد، به لطف و یاری
! امام زمان مجدداً در راه زنده شدن است

به جنتی ميگن اون پيامبری كه رفت تو شكم ماهی‌ اسمش چي بود؟ 
ميگه: یادش بخیر سال اول مکتب کنار هم می‌نشستیم، ولی‌ درست یادم نیست 
!اسمش یونس بود یا ژپتو


هیچ نظری موجود نیست: