۶.۲.۹۶

خرد بهتراز هرچه ایزد بداد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر