۲۰.۱.۹۶

نیست غیراز صید منظور ازکمین, صیاد را, گوشه گیری بیشتر بهرشکار مردمست


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر