۲.۲.۹۶

نـگـه کـن سـحـرگـاه تـا بشنوی, ز بـلـبـل سـخـن گـفـتـن پهلوی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر