۲۷.۱.۹۶

ای وارثانِ سرزمينِ نور و مهر, حيف است قدرِ خاكتان را خوب نشناسيد

هیچ نظری موجود نیست: