۲۱.۱.۹۶

جزجهان عشق نبود, گرجهان بی غمیست
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر