۱.۲.۹۶

بگزارش رسمی‌ رژیم روسای رژیم آخوندی همگی‌ فاسد و بی‌ صلاحیت بودند تا اینجا


روسای دولت رژیم آخوندی همگی‌ فاسد و بی‌ صلاحیت بودند.

تا کنون:
مهدی بازرگان: فاسد و فراری
بنی‌صدر: فاسد و فراری
موسوی: رهبر فتنه، بی‌ صلاحیت، پا به اعدام
رفسنجانی‌: آخر و ایند فساد و رهبر فتنه و بی‌ صلاحیت
خاتمی: بی‌ صلاحیت، از رهبران فتنه و ممنوع وجود و تصویر
احمدی‌نژاد: بی‌ صلاحیت و از ریل خارج شده
حسن شیّاد: از همه اینها فاسدتر و بی‌ صلاحیت تر و آخر خیانت

تا اینجا دو فراری، یک فتنه محصور، یک فتنه و ممنوع التصویر و دو بی‌صلاحیت کارنامهٔ رژیم آخوندی را تشکیل میدهند.

منبع: شورای نگهبان رژیم

و ۳۸ سال است که چنین مفسدین، بی‌ صلاحیتِ دزدِ ضدّ بشر و خائن به ایران، بر سر جان و مال یک ملت ۴۰۰ میلیونی حاکمند و هرگاه یک ایرانی‌ میهن پرست و فهمیده با زبان منطق، یا با آهٔ و ناله، یا با فریاد، و یا به اشارتی در شعر و یا کاریکاتور، شعر، داستان، عکس و یا نقاشی، بمردم گفت که این افراد فاسدند، او را گرفته به زندان‌های مخوف و سیاه چالهای نامردمی اسلامی برده، و تحت شکنجه‌های جسمی‌ و روحی‌ او را قرار داده و تا جانش را ناجوانمردانه نگرفتند، او را رها نساختند. همین رژیمی‌ که خود به مفسد و منحرف و بی‌ صلاح بودن این افراد اقرار دارد، بخاطر این مفسدین ۳۸ سال است، بهترین جوانان و دلاوران و سلحشوران ایران را به دار میاویزد. و از همه اینها دردناکتر این است که ملت نگاه می‌کند ولی‌ نمی‌بیند، گوش میدهد ولی‌ نمیشنود، و بهمین دلیل، حکایت همچنان باقی‌ است.
هیچ نظری موجود نیست: