۲۲.۱.۹۶

دل من آتش جاویدان است , مرده و زنده من ایران استگوشه ی از ایران باستان در لینک زیر ( در ساختارPDF ) کاری از غربی ها, چون ایرانیان هر چه نوشتند, غربی ها سوزاندند و خمیر کردند و به آب دادند.

An Introduction to Old Persian