۲۶.۱.۹۶

شاهزاده خانم ۲۶۰۰ ساله مومیایی امپراتوری پارس 2,600-year-old mummified Persian Empire Princessشاهزاده خانم ۲۶۰۰ ساله مومیایی امپراتوری پارس

این یک داستان تاسف آور دیگریست برای ایرانیان که تا ۳۰۰-۲۵۰ سال پیش بر تمامی دنیا حکومت و امپراتوری صلح، دوستی، هنر، علم و همزیستی مهرآمیز با طبیعت را در تمامی دنیا اداره میکردند. و اینک در چنگال عقبمانده ترین و بربرترین مزدوران دشمنان ایران گرفتارند و پله پله از ماهیت خود خارج شده و ملغمه ترحم انگیزی را نمایندگی میکنند.


در اکتبر سال ۲۰۰۱ در جنوب غربی بلوچستان ایران که پس از جنگ جهانی دوم از پیکره ایران جدا شده و اینک پاکستان نامیده میشود، زمین لرزه ی رخ داده و در پی آن یک مومیایی که سراپا آراسته با یک لایه ضخیم از طلای ناب بوده و بروی تابوت آن بخط پهلوی باستانی ایران، همراه و منقش به تصاویری از خدای ایرانیان، اهورامزدا و فروهر، هویت وی حک شده بود، توسط شخصی بنام علی اکبر پیدا میگردد. این مومیایی که بعنوان یک شاهزاده خانم ۲۶۰۰ ساله پارسی، با توجه به ترجمه نوشتار روی آن، دختر امپراتور خشایارشاه، دوران هخامنشی میبوده است، توسط این فرد بمبلغ ۱۱ میلیون دلار فروخته شده و پس از آن خریداران حرفه ای که احتمالا ماموران امنیتی غرب ویا اسراییل میبودند بمنظور پی بردن بمحل کشف این مومیایی و باهدف دستیابی بدیگر آثار باستانی همراه باآن، اورا لو داده و دستگیر میگردد.

این مومیایی که در اصل به ملت ایران تعلق دارد، در نبود یک دولت ایرانی، و در حاکمیت اشغالگران غربی، ازطرف نوکران غرب بغربی ها واگذار گشته و درحالی که طالبان ها ادعای مالکیت آنرا کرده و با دولت پاکستان دعوای جدی را شروع میکنند، دولت ایران که ۳۸ ساله باجدیت تاریخ ایرانیان را زدوده و آنرا به نفع عرب و ترک مصادر کرده و در این ر اه شواهد سنگی آنرا بدتر از داعشی ها فروخته و نابود ساخته، و بهیچ وجه علاقه ی بداشتن شواهد دیگر ندارد، براحتی خود را کنار میکشد. و نتیجه این میشود که ابتدا در موزه ملی پاکستان تحت مراقبت و مواظبت چشم نگهبانان مسلح نگاه داری شده و سپس کپی آن ساخته شده و اصل آن بمکان نامعلومی منتقل گشتهو پس از آن ازطرف باستان شناسان! غربی این مومیایی که مانند مومیایی های مصری منشای یکسان دارد و نمایانگر کار پارس هاست، بعنوان یک مومیایی تقلبی معرفی میگردد تا پس از ده ها سال دیگر از یک گوشه موزه ی در اروپا سر درآورده و بعنوان ملکه انگلیس یا فرانسه به مردم دنیا نشان داده شود.

بر اساس گزارش روزنامه مقامات پاکستانی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۶ اکتبر کلیپ های که در اخبار شب NBC ظاهر شد، باستان شناس احمد حسن دنی از دانشگاه اسلام آباد اعلام کرد که این مومیایی، پیچیده شده بسبک مصری در یک تابوت چوبی اندوده بطلای ناب که بر روی آن با خط پهلوی باستان و تصاویراز خدای زرتشتی اهورامزدا، هویت آن حک شده است متعلق بیک شاهزاده خانم پارسی است که قدمتی در حدود ۶۰۰ سال پیش از میلاد دارد.
شرح مفصل داستان در لینک خبر در زیر قرار داده میشود تا علاقمندان به آن مراجعه کنند .
Persian princess

هیچ نظری موجود نیست: