۳۰.۱.۹۶

تنها قدرت واقعی‌ که وجود دارد


دو دکتر اعصاب هنرمند، دکتر گرک دونن و دکتر برایان ادواردز (Greg Dunn & Brian Edwards)
چگونگی‌ کار و قرار گرفتن و موقعیت و شکل اعصاب و مغز را از طریق قرار دادن یک برش از مغز که قطری برابر با یک بیست و دوم قطر مغز دارد، در زیر دستگاه‌های عصبشناسی و با کمک تکنولوژی عصبشناسی، بچشم علاقمندان کشیده‌ و تصاویری شگفت انگیز را خلق کردند.هیچ نظری موجود نیست: