۳۰.۱.۹۶

برای یک هنرمند فرقی‌ ندارد کجا، چگونه و با چه وسیله‌ای آنچه که حس می‌کند و می‌بیند بچشم و دید بکشاند

کاری از هنرمند روس نیکیتا گلوبف Nikita Golubev

هیچ نظری موجود نیست: