۲۱.۱.۹۶

اگر فقط قادر بپرواز بودیم, امروزه تمامی هم وغممان چگونه راه رفتن بود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر