۶.۲.۹۶

پس از انتخاب سعودیها بعنوان حافظان حقوق زنان دنیا در سازمان ملل براین سازمان و تصمیماتش باید نجاست زد
هیچ نظری موجود نیست: