۵.۲.۹۶

ضعیفترین، مریضترین واحمقترین آدما زمین را تصاحب کردند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر