۷.۲.۹۶

اگر کسی‌ بزبانی‌ سخن گفت که عوام آنرا متوجه نشدند، خود نیز نفهمیده سخن گفته است


هیچ نظری موجود نیست: