۲۶.۱.۹۶

سرکش بشو که چون شمع از غیرتت بسوزد, دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

هیچ نظری موجود نیست: