۲۴.۱.۹۶

بعد از تو كز كردند پشت يك ستون ترديد
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر