۲۰.۱.۹۶

عمر دوباره مهر ز صبح از زوال یافت, لرزیدن تو اینهمه بهر زوال چیست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر