۱۸.۱.۹۶

خسته از محنت و بلای نماز, رسته از دوزخ و عذاب الیم


خدای احمقها درهماهنگی باهمه داشت و نداشت او، آنچنان احمقانه ومضحک است که حکمران سختگیر وعقده‌ای را ماند که اگر روزی ۵ بار مدحش را نگویی، درمقابلش تعظیم و تکریم نکنی‌، دربرابرش بخاک نیفتی، بحرفش گوش ندهی، برای رضایتش تسلیم محض نباشی‌، آنچنان پدری ازتو بیرون میکشد و ترا دچار آنچنان عذاب الیمی میسازد که عذاب وعنای تحمل احمقها درمقابلش سنگریز‌ای درکفش است. و بصراحت میگوید:

بارخوشی‌ درافکن که عذابت دهم! و روزگار "بطبیعت انسانی‌" بسر بردن، عشق و دوست داشتن را ، قرین بد" مینامد"!

زینهار از قرین بد زنهار
و قنا ربناعذاب النار !

خدایِ احمقها همچنین آنچنان از خودراضی‌ و خودپرست است که باوجود این اخلاق ناشایست، خودرا کریم و رحیم هم میداند! واگر با پرسشی منطقی‌ به او حالی‌ کنی‌ که با طاعتم ارببخشی آن نیست کرم، با معصیتم اگر ببخشی، کرم است. در پاسخ می‌گوید: کس را مجال این نه که، اینچون و آن چرا ! یعنی‌ فضولی موقوف و گوسپند باش. انگار نه انگار که مغزی شگفت انگیز را آفریده که میتواند دنیا را با نگاهی‌ بهم بریزد! و آنرا به آدمی‌ برایگان نداده و توصیه به استفاده از آنرا درهر امری نکرده است! انگار نه انگار دنیای آنچنان زیبا آفریده که مرغان هوا را بنشاط میاورد، و عشق و مهر را در نهاد مخلوقات خود قرار نداده است تا توسط آن از با هم بودن لذت ببرند. برای این خدا این مطالب جرم و جنایت و حرام است. در عوض ترس، خوف و بیم حرف اول را میزند.

این خدا بعضی‌ از آفریدگان خود را نیز اشتباه و ناقص میداند و به ناقص بودن خود هم معترف است. زن و سگ و خوک از اشتباهات فجیع او و بعضی‌ موارد هم مکروهند. و برای اینکه این اشتباهات را جبران کند، قوانین سختی را ساخته و بزور بخورد آدمی‌ میدهد. و اگر آدمی‌ نپذیرد که خدا اشتباه کرده میبایستی او را مجازات کرد! و گاها اگر گردن اورا هم زدی و سراز تنش جدا کردی، چه بهتر! این خدا که تنها بدرد احمقها میخورد وبس، نژاد پرست و راسیست هم هست. و گروهی از افریدگانش را به دیگر مخلقاتش ترجیح داده و آنان را برتر میداند. و درست ماند یک نژادپرست بی‌ همه چیز، به قوم برگزیده خود سفارش می‌کند که اگر آنهای دیگر از شما اطاعت نکردند، بزنید خونشان را با شکنجه بریزید و زمین را از لوث وجودشان پاک سازید!

خدای احمقها برای اینکه آنانرا شاد کند در نقش یک جاکش حرفه‌ای ظاهر شده و به آنان فاحشه‌هایی‌ را در بهشت وعده میدهد، بشرط آنکه در این دنیا مانند یک گوسپند مجنون رفتار کرده و حرف نمایندگانش را بی‌ چون و چرا بپذیرند! شراب و فحشا و لواط تنها در کره زمین حرام است، در بهشت این خدا، رودخانه‌های شراب جاری است و میتوان تا سیاه مست شدن از آنها نوشید، میتوان در شبانهٔ روز با ۷۲ فاحشه به فحشا پرداخت، میتوان با پسر‌های زیبا و نوجوان لواط کرد و خلاصه در حالت مستی اگر زدی چند تا را هم کشتی‌ چون در بهشت خدائی، حلال است!

اینچنین خدائی وقتی‌ بتو کمک نکند، یعنی‌ عاشق توست! اگر کمکت کرد یعنی‌ دوستت دارد، و اگر به زمین گرمت زد، یعنی‌ یک برنامه‌های خیری برای تو دارد که تو به علت احمق بودن از آنها خبر نداری!

اینچنین خدایی زندگی‌ من و ما را یک عمر به نیستی‌ کشانده و میکشاند و تا زمانی‌ که احمق در جهان است، این خدا می‌تازد!