۱۶.۱.۹۶

نرسد هیچ کمالی بسخن سنجیدن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر