۱۲.۱.۹۶

نقشی‌ بر آب زدن، آب نگاری یا آبرنگ کاری از هنرمند اندونزی الیکیا ادیجنتو Elicia Edijanto


هیچ نظری موجود نیست: