۱۴.۱.۹۶

روح سالم در بدن سالم


خوراکی‌هایی‌ که تصاویر آنها در اینجا قرار داده شده و خوراکی‌های مشابه، دشمنان واقعی‌ و جدی ارگان‌های داخلی‌ بدن، مانند معده، روده، کبد و کلیه‌ها میباشند. و بدون اغراق میتوان آنان را قاتلین خوشمزه و خاموش دانست. برای این ادعا دلایل علمی‌ و متفاوتی وجود دارد که بطور اختصار و برای عاقلا که به اشارتی بسازند، نوشته میشود:

۱- یکی‌ از دلایلی که خوراکی‌های صنعتی برای سلامتی‌ مضر و خطرناکند، چگونگی‌ تهیه این خوراکی‌ها است. چرا که از همان نخستین گام، یعنی‌ از روند تولید و چگونگی‌ تهیه و تولید گندمی که در نان آنها بکار رفته تا سسی که بطور مفصل به آنها افزوده میشود همگی‌ اشتباه و از روی بیخردی و مالدوستی است.

مواد اولیه تولید این خوراکی ها، بجای دست نوازشگر طبیعت، بطور مصنوعی و شیمیایی و توسط دست و اختراع آدم طماع و سرمایه دار خون آشام تهیه شده است. مثلا برای تولید انبوه گندم و برداشت سه تا چهار نوبت در یکسال ، از یک تکه زمین، از مواد خطرناک و کود‌های شیمیایی که در هوای گرم براحتی اتشزا میباشند، و حیات و زیست تمامی موجودات روی کره زمین را بنابودی میکشاند، نه تنها استفاده بلکه سو‌استفاده میگردد.

و یا در کارخانجات تولید مواد خوراکی، برای نگاهداری خوراکی‌ها و جلوگیری از فاسد شدن آنان، از مواد شیمیایی و ساخت آزمایشگاهی استفاده میشود تا جایی‌ که میتوان بکمک این مواد، شیر و مواد لبنی را که اگر بیش از ۳ ساعت در هوای اتاق بمانند، بطور طبیعی شروع بفاسد شدن میکنند، براحتی‌ تا ده‌ها روز در هوای گرم و بیرون از یخچال سالم! نگاه داشت و مانع از رشد باکتری‌ها در آنان شد. به گفته دیگر، وقتی‌ باکتری‌ها که قویترین موجودات روی زمین میباشند، حریف این مواد نشوند، تکلیف بدن بیچاره بدن که یک دهم قدرت این باکتری‌ها را هم ندارد، در مقابله با این مواد، مشخص است.

و یا مثلا برای سپید ساختن شکر که بطور طبیعی قهوه‌ای رنگ است، موادی اضافه میگردد که دست کمی‌ از مواد سپید کننده پارچه‌ها و پاک کردن لکه بر روی آنها ندارد. تجزیه و دفع این مواد توسط فیلتر‌های بدن، مانند کبد و کلیه‌ها بسیار مشکل و ناگوار و گاها غیر ممکن است. و تاثیرات مخرب آنها بر روی جدار معده و روده ها، جبران ناپذیر میباشند و بمرور زمان، ویرانی آنان را موجب میشوند.

۲- دلیل دیگر که از دلیل نخست مهمتر و جدی تر و ناپیدا تر است ، ترکیب خوراکی‌های تجارتی است. کنار هم قرار دادن چند ماده اولیه در کنار هم بمنظور ساخت یک خوراک، بدون در نظر گرفتن ترکیبات شیمیایی این مواد بر روی یکدگر، برای بدن آدمی‌ کشنده است و گاها حکم سم را دارد. موادی که با هم قاطی‌ می‌شوند و تاثیرات شیمیایی نامطلوبی که بر روی یکدیگر میگذارند، برای بدن بسیار مضر و بیماری زاست. شیمی‌ و ترکیب این مواد با یکدیگر و خنثی کردن مضرات یکدیگر، توسط خود آنها، در پخت و پز این خوراکی‌ها نادیده گرفته شده و تنها به ظاهر زیبای آنان اندیشه میشود. مثلا ترکیب اسیدی که در مواد لبنی است با اسیدی که در گوشت قرار دارد، آنچنان برای بدن مخرب است که اگر میشد تاثیرات مخرب این ترکیب در بدن را نشان داد، دیگر هیچ کسی‌ یک تکه گوشت را با پنیر نمی‌خورد.

متاسفانه با وجودی که اکثرا کم و بیش به این مطالب آگاهی‌ دارند ولی‌ همچنان این خوراکی‌ها بشدت خواستار دارند. ما آنها را می‌خوریم چون گرسنه ایم و آنها همه جا در دسترسند. آنها را می‌خریم چون ارزانند. آنها را دوست داریم چون اشتها آور و خوشمزه اند. و گاها فکر می‌کنیم که معده آدمی‌ کیسه‌ای است که میتواند انگشتانه باشد یا چاه ویل، و چه تفاوت دارد که چه چیزی در آن ریخته شود، وقتی‌ از درِ دیگر دفع میگردد!
هیچ نظری موجود نیست: