۵.۲.۹۶

حیف که نمی‌شه


در مجالی که برایم باقیست
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم
که درآن همواره اول صبح
بزبانی ساده
مهر تدریس کنند
و بگویند خدای
خالق زیبایی
و سراینده عشق
آفریننده ماست.هیچ نظری موجود نیست: